top of page

VZW KOLLEKASTEEL

Het heeft altijd bestaan dat mensen elkaar zoeken, groepen vormen en een samenhorigheidsgevoel ontwikkelen. Tijdens de ontplooiing van de wijk Kolegem kwam deze behoefte ook sterk naar voor.
Dit heeft geleid tot het ontstaan van de jaarlijkse tuinfeesten begin de jaren zestig.
Wat toen de 'tuinfeesten' waren is uitgegroeid tot onze bekende 'Kollefeesten'.

Over de jaren heen bracht het telkens een groep mensen samen, met een groot hart voor de wijk en zijn bewoners. Beetje bij beetje werd het uitgebouwd tot wat het vandaag is: Vzw Kollekasteel. Met niet alleen een sterk team maar ook een prachtig domein waar buurtbewoners nog steeds kunnen samen komen. Een ontmoetingscentrum die ook wil bijdragen aan de socio-culturele ontplooiingen in Kolegem.

Ons grote doel vandaag? Blijvend kracht geven aan dat samenhoringheidsgevoel!
Mensen bij elkaar brengen. De 'Kollegeest' behouden.
Lachen en gieren. Steun vinden bij elkaar.
Bewondering hebben voor wat leeft in onze wijk en bij de bewoners.

 

HET TEAM

Voorzitter vzw Kollekasteel

VOORZITTER

Paul Borré

Penningmeester vzw Kollekasteel

PENNINGMEESTER

Bart Nevejans

Dagelijks bestuur vzw Kollekasteel

DAGELIJKS
BESTUUR

Leona Verbustel

Dagelijks bestur vzw Kollekastee

DAGELIJKS
BESTUUR

Eddy Seyssens

Dagelijks bestur vzw Kollekastee

DAGELIJKS
BESTUUR

Stijn Remaut

UIT DE OUDE DOOS...

Kollekasteel oud.jpg
bottom of page